Bas Liebeek

Senior Adviseur Strategisch OmgevingsManagement

Bas adviseert en assisteert organisaties bij het oplossen van complexe, strategische vraagstukken met veel verschillende stakeholders. Daarbij wil hij vanuit oprechte aandacht voor belangen, gezamenlijk oplossingen onderzoeken die voor alle stakeholders waarde opleveren.

Hij combineert zijn achtergrond als bedrijfskundige en zijn ervaring in diverse internationale sectoren (zoals hospitality, luchtvaart en consultancy) met een natuurlijke interesse in omgevingsgericht werken. Zijn heldere kwalitatieve en kwantitatieve analyses en praktische aanpak leiden tot concrete adviezen, strategieën en rapportages.

Bas is pragmatisch en draagt graag actief bij aan een vraagstuk. Als professional zal hij zorgvuldig adviseren en assisteren. Zo vertaalt hij het SOM-gedachtegoed naar toepasbare adviezen en zet zich in om verschillen te overbruggen met dialoog, interactie en participatie.

In 15 jaar heeft hij kennis opgedaan als manager, ondernemer en consultant. Hij werkt tegenwoordig het liefst afwisselend in verschillende sectoren: van lokaal politiek niveau tot Rijksoverheid en van infrastructurele vraagstukken tot grote gebiedsontwikkelingen. Met zijn vakkennis en ervaring op zak zet hij zich ook graag in als trainer en coach.

Ongeacht het vraagstuk is bouwen aan vertrouwen volgens Bas essentieel. Tegelijkertijd werken aan concrete issues op de kortere termijn en duurzame(re) relaties stimuleren tussen stakeholders voor de langere termijn geeft voor hem betekenis. Er is tenslotte altijd een volgende ronde en we moeten het, over het algemeen, echt samen doen.

bas.liebeek@wesselinkvanzijst.nl
Linkedin

Bas Liebeek

Senior Adviseur Strategisch OmgevingsManagement

Bas adviseert en assisteert organisaties bij het oplossen van complexe, strategische vraagstukken met veel verschillende stakeholders. Daarbij wil hij vanuit oprechte aandacht voor belangen, gezamenlijk oplossingen onderzoeken die voor alle stakeholders waarde opleveren.

Hij combineert zijn achtergrond als bedrijfskundige en zijn ervaring in diverse internationale sectoren (zoals hospitality, luchtvaart en consultancy) met een natuurlijke interesse in omgevingsgericht werken. Zijn heldere kwalitatieve en kwantitatieve analyses en praktische aanpak leiden tot concrete adviezen, strategieën en rapportages.

Bas is pragmatisch en draagt graag actief bij aan een vraagstuk. Als professional zal hij zorgvuldig adviseren en assisteren. Zo vertaalt hij het SOM-gedachtegoed naar toepasbare adviezen en zet zich in om verschillen te overbruggen met dialoog, interactie en participatie.

In 15 jaar heeft hij kennis opgedaan als manager, ondernemer en consultant. Hij werkt tegenwoordig het liefst afwisselend in verschillende sectoren: van lokaal politiek niveau tot Rijksoverheid en van infrastructurele vraagstukken tot grote gebiedsontwikkelingen. Met zijn vakkennis en ervaring op zak zet hij zich ook graag in als trainer en coach.

Ongeacht het vraagstuk is bouwen aan vertrouwen volgens Bas essentieel. Tegelijkertijd werken aan concrete issues op de kortere termijn en duurzame(re) relaties stimuleren tussen stakeholders voor de langere termijn geeft voor hem betekenis. Er is tenslotte altijd een volgende ronde en we moeten het, over het algemeen, echt samen doen.

bas.liebeek@wesselinkvanzijst.nl
Linkedin