Wendy VErsteeg

Niet alleen bij burger-overheid conflicten komen partijen onder haar begeleiding tot goede resultaten. Ook bij andersoortige conflicten begeleidt zij partijen om op een snelle en effectieve wijze tot overeenstemming en afspraken te komen.
Als strategisch proces- en omgevingsmanager levert zij niet zelf de oplossingen voor bijvoorbeeld complexe ruimtelijke ontwikkelingen, maar legt zij verbindingen tussen partijen, inhoud en procedures.

Als gepromoveerd jurist doceert Wendy ook nog meerdere vakken m.b.t. leiderschap, onderhandelen, conflictmanagement en mediation aan de Universiteit Leiden.
Zij is werkzaam voor (semi-) overheidsinstanties, NGO’s, internationale bedrijven en andere samenwerkingsverbanden. Tevens is zij de secretaris van het Mutual Gains Netwerk en vanuit dit gedachtegoed draagt zij bij aan het geven en ontwikkelen van trainingen van WesselinkVanZijst. Samen met Eric van Vliet heeft zij een Duitstalige training voor Strategisches Umfeld Management (SUM) ontwikkeld. Met ingang van 2023 biedt WesselinkVanZijst de Duitstalige SOM-basistraining aan zowel in Duitsland als voor Nederlandse bedrijven die in Duitsland actief zijn.