Amber Visch

Amber Visch

Junior Adviseur

Amber Visch

Junior Adviseur

Amber is in november 2023 gestart bij WesselinkVanZijst als junior adviseur. Vanuit haar opleiding in Conflict Resolution and Governance is ze gedreven in het analyseren van complexe maatschappelijke vraagstukken en het vertalen van deze kennis naar de praktijk door middel van het bouwen en faciliteren van relaties.

Amber Visch

Amber Visch

Junior Adviseur

Annelies Claessens

Annelies Claessens

Senior Adviseur

Annelies Claessens

Senior Adviseur

Annelies heeft de afgelopen 20 jaar in conflictgebieden en in thuisland Nederland gewerkt aan het vinden van creatieve en duurzame oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Als Senior Adviseur en Mediation Lead is zij betrokken bij veranderprocessen, samenwerkingsverbanden en geschillen bij overheid, burgers en bedrijfsleven.

Annelies Claessens

Annelies Claessens

Senior Adviseur

Bas Liebeek

Bas Liebeek

Senior Adviseur

Bas Liebeek

Senior Adviseur

Bas adviseert en assisteert organisaties bij het oplossen van strategische vraagstukken met veel stakeholders. Hij combineert zijn achtergrond als bedrijfskundige en zijn ervaring in diverse internationale sectoren (zoals luchtvaart)met een natuurlijke interesse in omgevingsmanagement.

Bas Liebeek

Bas Liebeek

Senior Adviseur

Chantal Polhout

Chantal Polhout

Financieel- en Projectmedewerker

Chantal Polhout

Financieel- en Projectmedewerker

Chantal is tot haar indiensttreding bij WesselinkVanZijst voornamelijk werkzaam geweest in de hospitality. De dynamiek van het faciliteren en verzorgen van zakelijke bijeenkomsten, bruiloften, feesten en partijen en de administratieve verwerking ervan heeft zij medio 2019 verwisseld voor haar functie in ons team.

Chantal Polhout

Chantal Polhout

Financieel- en Projectmedewerker

Elianne in het Veld

Elianne in het Veld

Associate Partner

Elianne in het Veld

Associate Partner

Elianne combineert de werkwijze van procesmanagement en strategisch omgevingsmanagement met de inhoudelijke aspecten van opdrachten om zo vastgelopen initiatieven vlot te trekken. Ze organiseert de verbinding van stakeholders aan de opgave, het commitment van de betrokken partijen aan de uitkomst van het proces en de bestuurlijke besluitvorming.

Elianne in het Veld

Elianne in het Veld

Associate Partner

Eric van Vliet

Eric van Vliet

Associate Partner

Eric van Vliet

Associate Partner

Eric is senior adviseur Strategisch OmgevingsManagement, met veel management- en advieservaring in milieu, energie en mobiliteit. Hij heeft een grote politiek-bestuurlijke sensitiviteit en is oprecht geïnteresseerd in de belangen van partijen in beleidsopgaven, verandertrajecten en onderhandelingen.

Eric van Vliet

Eric van Vliet

Associate Partner

Fenneke van der Vegte

Fenneke van der Vegte

Senior Adviseur

Fenneke van der Vegte

Senior Adviseur

Fenneke voelt zich thuis in veel verschillende omgevingen en rollen. Opgeleid als ecoloog heeft zij scherp oog voor verbanden en relaties tussen partijen en zaken. Zij combineert die kennis niet alleen in projecten in de fysieke omgeving maar heeft dat ook ingezet in het sociaal domein.

Fenneke van der Vegte

Fenneke van der Vegte

Senior Adviseur

Hans van Zijst

Hans van Zijst

Senior adviseur

Hans van Zijst

Senior adviseur

Hans is een van de meest ervaren strategisch omgevingsmanagers van Nederland. Hij is vooral thuis in de publieke sector. Hij combineert inhoudelijke kennis op het gebied van milieu, natuur, water, infrastructuur, ruimtelijke ordening en duurzaamheid met resultaatgerichte inzet, bestuurlijke sensitiviteit en sterke mondelinge en schriftelijke kwaliteit.

Hans van Zijst

Hans van Zijst

Senior adviseur

Janneke Eberson

Janneke Eberson

Office Manager

Janneke Eberson

Office Manager

Janneke kwam al snel na de oprichting van WesselinkVanZijst het team versterken. Als office manager regelt zij de logistiek op kantoor. Ze verzorgt het agendabeheer van Marc Wesselink en ondersteunt hem daar waar mogelijk.

Janneke Eberson

Janneke Eberson

Office Manager

Jan-Pieter van de Weerd

Jan-Pieter van de Weerd

Junior Adviseur

Jan-Pieter van de Weerd

Junior Adviseur

Jan-Pieter is in mei 2022 gestart bij WesselinkVanZijst. Vanuit zijn achtergrond benadert en analyseert hij complexe (maatschappelijke) opgaven multidisciplinair. Hij zet zijn kennis- en werkervaring in om positieve verandering binnen organisaties en uiteindelijk de brede maatschappij (verder) aan te jagen.

Jan-Pieter van de Weerd

Jan-Pieter van de Weerd

Junior Adviseur

Jeroen Medema

Jeroen Medema

Senior Adviseur

Jeroen Medema

Senior Adviseur

Jeroen is sinds 2015 adviseur Strategisch OmgevingsManagement bij
WesselinkVanZijst. Naast zijn advieswerk treedt hij op als omgevingsmanager en als onafhankelijk procesbegeleider. Hij is specialist op het gebied van Joint Fact Finding en publiceerde daarover.

Jeroen Medema

Jeroen Medema

Senior Adviseur

Linda Epping

Linda Epping

Medewerker SOM-Academie

Linda Epping

Medewerker SOM-Academie

Linda kwam in 2020 ons team versterken. Zij regelt de trainingsmaterialen voor de incompany trainingen van WesselinkVanZijst. Verder coördineert zij de nieuwsbrief van ons bedrijf en ondersteunt zij de andere collega’s.

Linda Epping

Linda Epping

Medewerker SOM-Academie

Marc Wesselink

Marc Wesselink

Directeur

Marc Wesselink

Directeur

Marc is adviseur in hart en nieren. Hij is opgegroeid in de jaren 80, waar de basis is gelegd voor zijn maatschappelijk engagement. Het stoort Marc dat er door onprofessioneel belangenmanagement veel maatschappelijk resultaat verloren gaat. In termen van geld, maar ook in termen van tijd, kwaliteit, emotie en gemiste kansen voor een betere leefomgeving.

Marc Wesselink

Marc Wesselink

Directeur

Marinus Wisselink

Marinus Wisselink

Associate Partner

Marinus Wisselink

Associate Partner

Marinus heeft de afgelopen decennia een uitgebreide expertise opgebouwd en ervaring opgedaan met complex strategisch stakeholdermanagement, zowel binnen organisaties als in de relatie van organisaties met de buitenwereld.

Marinus Wisselink

Marinus Wisselink

Associate Partner

Mark Westerhuis

Mark Westerhuis

Adviseur

Mark Westerhuis

Adviseur

Met ervaring in zowel techniek als sociale vraagstukken spreekt Mark de taal van ingenieur, bestuurder en bewoner om zo tot betekenisvolle samenwerking te komen. Door zorgvuldige communicatie, een vooruitziende blik en integer handelen verandert hij complexe materie in haalbare doelstellingen.

Mark Westerhuis

Mark Westerhuis

Adviseur

Mart Scheepers

Mart Scheepers

Senior Adviseur

Mart Scheepers

Senior Adviseur

Mart Scheepers werkt - na een verblijf van drie jaar in Myanmar- sinds de zomer van 2020 weer als omgevingsadviseur en trainer bij WesselinkVanZijst. Mart is analytisch sterk, kritisch, combineert gemakkelijk praktijk en theorie en is altijd gericht op het boeken van vooruitgang.

Mart Scheepers

Mart Scheepers

Senior Adviseur

Minke Groeneveld

Minke Groeneveld

Junior Adviseur

Minke Groeneveld

Junior Adviseur

Minke werkt sinds het najaar van 2023 als adviseur bij WesselinkVanZijst. Als bestuurskundige met een specialisatie in strategie en verandermanagement, heeft zij geleerd de rol van de publieke sector te analyseren bij het construeren en implementeren van beleid. Dit doet zij onder andere door kritisch te kijken naar het spel tussen politiek, bestuur en samenleving.

Minke Groeneveld

Minke Groeneveld

Junior Adviseur

Nathalie de Groot

Nathalie de Groot

Medewerker SOM-Academie

Nathalie de Groot

Medewerker SOM-Academie

Nathalie werkt sinds oktober 2023 bij WesselinkVanZijst als backoffice medewerker SOM - Academie. Zij coordineert samen met Linda de incompany en open trainingen.

Nathalie de Groot

Nathalie de Groot

Medewerker SOM-Academie

Robin Schram

Robin Schram

Adviseur

Robin Schram

Adviseur

Robin werkt als trainer en adviseur Stragegisch OmgevingsManagement. Zijn academische achtergrond en analytisch vermogen stellen hem in staat structuur aan te brengen in complexe zaken, die hij vervolgens begrijpelijk weet te presenteren.

Robin Schram

Robin Schram

Adviseur

Stefan Szepesi

Stefan Szepesi

Directeur

Stefan Szepesi

Directeur

Stefan's grote passies zijn wandelen en onderhandelen. Hij is voormalig diplomaat en oprichter van het expertisenetwerk Negotiation & Public Service. Stefan houdt zich het liefst bezig met het begeleiden van complexe onderhandelingen. Via trainingen helpt hij anderen betere onderhandelaars te worden. En zijn kinderen zorgen ervoor dat hij zelf elke dag blijft leren.

Stefan Szepesi

Stefan Szepesi

Directeur

Thijs Kraassenberg

Thijs Kraassenberg

Directeur

Thijs Kraassenberg

Directeur

Thijs werkt in opdracht van organisaties in de publieke en private sector aan opgaven waarbij de samenwerking tussen partijen en met stakeholders een grote rol speelt, en onder druk kan staan. Daarbij richt hij zich op het professioneel en zorgvuldig omgaan met alle belangen. Vaak is dat een grote uitdaging.

Thijs Kraassenberg

Thijs Kraassenberg

Directeur

Tom den Boer

Tom den Boer

Associate Partner

Tom den Boer

Associate Partner

Tom is associate partner Strategisch Omgevingsmanagement met ruim 25 jaar ervaring in maatschappelijke vraagstukken, onderhandelingen met veel belanghebbenden en gebiedsprocessen. Hij ondersteunt bestuurders, directie en leidinggevenden om tot duurzame oplossingen te komen.

Tom den Boer

Tom den Boer

Associate Partner

Zita van Aggelen

Zita van Aggelen

Associate Partner

Zita van Aggelen

Associate Partner

Zita heeft ruime ervaring met Strategisch OmgevingsManagement in de energiesector: van participatie rondom de eigen windmolen ontwikkeling in haar woonplaats en advies over stakeholderbenadering bij de RES tot advisering van gemeente en provincie bij de uitwerking en uitvoering van de energietransitie.

Zita van Aggelen

Zita van Aggelen

Associate Partner