nl / en

Netwerk WesselinkVanZijst

WesselinkVanZijst beschikt over een uitgebreid netwerk. Het betreft hier organisaties en adviesbureaus met uiteenlopende specialismen. WesselinkVanZijst werkt met deze organisaties samen om kennis uit te wisselen over MGA, SOM en aanverwante onderwerpen. Ook wordt er in  verschillende opdrachten samengewerkt met deze organisaties om zo tot het best mogelijke resultaat te komen.

MGA-Netwerk

lees meer...minder...
Marc Wesselink en Hans van Zijst zijn beiden verbonden aan het MGA-netwerk, een professioneel verband van adviseurs die werkzaam zijn in de toepassing van het Mutual Gains gedachtegoed.  Het netwerk beschikt over een eigen website: www.mga-netwerk.nl. Op deze website staan voorbeelden uit de praktijk en publicaties van leden van het netwerk.
Naar website

Het Consensus Building Institute (CBI, Boston)

lees meer...minder...
Deze not-for-profit kennis- en adviesorganisatie wordt geleid door David Fairman en Pat Field. CBI is ooit opgericht door MGA-goeroe Lawrence (Larry) Susskind, die nog steeds betrokken is bij de organisatie. WesselinkVanZijst is de Nederlandse vertegenwoordiger van het Global Network van CBI. De intensieve samenwerking met CBI richt zich op uitwisseling van ervaringen, coaching op elkaars vraagstukken en het gezamenlijk werken aan aanpakken en opleidingsmaterialen voor bijvoorbeeld de verankering van SOM of Stakeholder Engagement in de organisatie.
www.cbuilding.org
Naar website

Sustainability Challenge Foundation

lees meer...minder...

De Sustainability Challenge Foundation is een internationale niet-gouvernementele organisatie met zetel in Nederland. SCF is opgericht in 1994 door personen die nauw betrokken waren bij de VN-conferentie inzake milieu en ontwikkeling (UNCED) in Rio de Janeiro in 1992. De noodzaak tot culturele veranderingen in de wereldperceptie kwam tot uiting in een serie nieuwe initiatieven, zoals de World Business Council for Sustainable Development, in het vijfde milieuactieprogramma van de Europese Unie en in allerhande ontwikkelingen in de derde wereld. Vanuit de wenselijkheid om het concept duurzame ontwikkeling te operationaliseren is de SCF opgericht.

SCF organiseert jaarlijks een executive training onder de naam International Programme on the Management of Sustainability (IPMS). Tijdens deze training wordt het onderwerp duurzame ontwikkeling verder uitgediept. Ook is er veel aandacht voor hoe de duurzaamheidsafspraken, vanuit een MGA perspectief, beter ingevuld zouden kunnen worden. Het programma is gericht op senior professionals in overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die oplossingen willen vinden voor duurzaamheidsvraagstukken.

Namens WesselinkVanZijst zit Marc Wesselink in de Board. Voor meer informatie over Sustainability Challenge Foundation zie de website www.scfoundation.org.

Naar website

Medeo Communicatie

lees meer...minder...

Strategisch belangen- en omgevingsmanagement is onlosmakelijk verbonden met communicatie. Immers, de geloofwaardigheid en overtuigingskracht van beleid worden in sterke mate bepaald door de verwoording en de vormgeving van informatie. Dankzij onze samenwerking met Medeo Communicatie zijn we in staat snel en flexibel in te spelen op de behoefte aan concrete media en middelen. In de afgelopen 14 jaar heeft Medeo Communicatie bewezen uiteenlopende communicatievraagstukken te kunnen vertalen in uitingen die informeren, motiveren, overtuigen of inspireren. In tekst en in beeld. Gedrukt of digitaal.

Medeo werkt voor diverse sectoren. Van lokale en nationale overheden tot zorginstellingen, vastgoedbedrijven, IT-organisaties en energiebedrijven. De inzet van Medeo kan variëren van het maken van een vertaalslag van een ambtelijke tekst naar een helder verhaal tot concept, tekst en realisatie van middelen als advertenties, brochures, magazines en video’s. Zo tekende Medeo ook voor het concept, de vormgeving, de redactie en de interviews van ons SOM-boek.

www.medeo.nl | www.facebook.com/medeocommunicatie

Naar website
 

Van Geresteyn Congres en Office Services

lees meer...minder...

Yvonne van Geresteyn heeft ruime ervaring in management- en projectondersteuning. In 2000 vestigde zij zich als zelfstandige in haar vakgebied. Sindsdien werkt ze met veel plezier aan uiteenlopende opdrachten op het gebied van projectbegeleiding en managementondersteuning in de zakelijke dienstverlening. Zij heeft de expertise in huis om snel bij te springen, projecten te begeleiden en evenementen te organiseren.

Yvonne werkt al sinds de oprichting van WesselinkVanZijst als freelancer bij ons bureau. Hier richt zij zich op de ondersteuning van het management, het begeleiden van tijdelijke (externe) projecten (bijvoorbeeld bij het opzetten en begeleiden van een backoffice en het implementeren van SOM-producten), de projectadministratie en het organiseren van trainingen en bijeenkomsten.

Yvonne is gedreven en resultaatgericht, iemand die naast een sterk gevoel voor kwaliteit en klanttevredenheid hecht aan een plezierige interactie met de mensen met wie ze samenwerkt en daarin een professionele omgang zeer waardeert.

Common Eye

lees meer...minder...

Wij zijn een collectief van samenwerkers met meer dan 30 jaar advieservaring op het gebied van samenwerken. Wij hebben elkaar nodig omdat onze gedeelde ambitie verder gaat dan het doen van opdrachten alleen. Wij willen een professionele katalysator zijn voor de samenwerkingsprocessen waarin onze opdrachtgevers betrokken zijn. En we ontwikkelen samen én met anderen nieuwe kennis en inzichten. Dat vraagt dat wij verschillende invalshoeken, verschillende ervaringen en verschillende werkstijlen bij elkaar brengen. Wij hebben elkaar daarin gevonden en wij hebben de overtuiging dat dit onze advisering en de effectiviteit van onze opdrachtgevers ten goede komt.

Bij een samenwerking met Common Eye werk je niet alleen met ons als individuen, maar benut je ook onze gedeelde kennis en expertise. Wij willen niet stilstaan bij wat we al weten maar het vak ‘samenwerkingskunde’ echt een stap verder brengen. Op een hoog niveau brengen. Het is onze ambitie om ‘samenwerken’ beter te begrijpen en om het vervolgens beter te kunnen doen, voor en met onze opdrachtgevers. Wij putten inspiratie uit onze diversiteit en we werken vanuit een gemeenschappelijke visie, onze ‘common eye’ op samenwerking.

Naar website

TwynstraGudde

lees meer...minder...
WesselinkVanZijst werkt sinds haar oprichting samen met TwynstraGudde. De SOM-adviseurs van TG werken vanuit hetzelfde gedachtegoed en daarmee kunnen we samen het ideale team leveren voor iedere opdracht. Trainers worden over en weer ingezet. Er wordt ook samengewerkt aan marktontwikkeling, onder meer in de energiesector.
Naar website

OpMorgen

lees meer...minder...
OpMorgen, onderdeel van TwynstraGudde

Enthousiaste professionals die vooruit kijken. Met een open blik, doelgerichte visie en flinke dosis energie zetten wij ons in voor uitdagende projecten bij organisaties waar we trots op zijn. We draaien op volle toeren mee in de organisatie. Samen komen we in beweging om vernieuwing, verandering of verbetering tot stand te brengen. Met elkaar bouwen wij aan morgen..

Naar website

Vrijblijvend van gedachten wisselen over uw project en onze aanpak?

Neem gerust contact met ons op:

030 – 691 38 89

of gebruik ons contactformulier