ERic de Blok

Eric de Blok geeft lezingen, workshops, trainingen of inspiratiewandelingen voor organisaties die op zoek zijn naar inspiratie of werkbare oplossingen op het gebied van o.a. leiderschap, samenspel, innovatie, verandermanagement, wendbaarheid, communicatie, cultuur, zelforganisatie of ecosystemen. Hierbij gebruikt hij de natuur als spiegel. Bijna alle belangrijke vraagstukken binnen organisaties spelen namelijk ook een rol in de natuur. Echter, in tegenstelling tot een organisatie, heeft de natuur al 3,95 miljard jaar de tijd gehad om hiervoor passende/werkende oplossingen te vinden. Deze oplossingen wijken soms verrassend af van datgene wat in organisaties gangbaar is.

Aan de hand van een op maat samengesteld programma, koppelt Eric specifieke thema’s die spelen binnen organisaties aan voorbeelden in de natuur. Het gaat hierbij niet om het blindelings kopiëren, maar juist om de vraag hoe voorbeelden belicht kunnen worden vanuit een ander perspectief.

Website van Eric