Digna de Bruin

Digna de Bruin is opgeleid als advocaat en was jarenlang partner bij een gerenommeerd kantoor. Gaandeweg besefte ze dat de bestaande manier van contracteren vaak belemmerend is voor een duurzame samenwerking, vooral bij complexe maatschappelijke onderwerpen.

Wantrouwen en achterdocht vormen dikwijls de voedingsbodem van een overeenkomst. Zelfs powerplay wordt niet geschuwd als de ene partij de overhand heeft over de ander. Wat de ene partij aan punten “scoort” zijn de verliespunten voor de ander. Het gezamenlijk belang komt nauwelijks uit de verf en het gebrek vertrouwen zet de samenwerking al vanaf het begin onder druk. Met als gevolg suboptimale uitkomsten en voortdurende conflicten.

Dat kan anders en beter vindt Digna. Ze ontwikkelde de unieke Rechtmakersmethode, die voor een deel is gebaseerd op het Amerikaanse conscious contracting. Contracteren krijgt bij de Rechtmakersmethode vorm door een gezamenlijke dialoog over het potentieel van een duurzame samenwerking. Het gaat erom samen lastige knopen te ontwarren, nieuwe combinaties te vinden, grenzen te verleggen en wederzijds te veranderen en te verbeteren. Dat kan alleen als de kwaliteit van de interactie op een veel hoger niveau komt te liggen. Bijvoorbeeld door te werken in bijzondere samenstellingen, waarbij de deelnemers fundamentele denkbeelden uitwisselen, verwachtingen en zorgen helder worden en iedereen samenwerkt aan een gedurfde, gedeelde en gedragen visie. Commitment, transparantie en een doorleefde ‘bedoeling’ brengen partijen tot grootse, vaak onverwachte resultaten. Contracteren wordt duurzaam verbinden, gericht op een grote mate van effectiviteit, betrokkenheid en wendbaarheid.

De Rechtmakersmethode is in vele opzichten volledig anders dan de werkwijze waarin juristen traditioneel werken. Het is een intensief proces, met actieve inbreng van iedereen en waarbij spanningsvelden bewust veel aandacht krijgen. De uiteindelijke tekst van de overeenkomst is daarentegen kort, bondig en in leesbare taal geschreven. Begeleiding van een neutrale en deskundige begeleider, de Rechtmaker, is essentieel.

De Rechtmakersmethode is succesvol gebleken in uiteenlopende sectoren, vooral bij publiek/private samenwerkingsverbanden. Onder meer in de zorgsector tussen verzekeraars en zorgaanbieders, maar ook bij overheden als provincies en gemeenten, en semioverheidsinstellingen zoals woningcorporaties of ProRail, die samenwerking zoeken met commerciële partijen in bijvoorbeeld projectontwikkeling, de bancaire sector of de zakelijke dienstverlening. Digna heeft als persoonlijke missie zo veel mogelijk mensen op te leiden in de Rechtmakersmethode en daarmee samenwerking tussen partijen te versterken, die gericht is op een betere wereld voor mens, dier en natuur.

Meer informatie over opleidingen en het begeleiden van projecten is te vinden op www.derechtmakers.nl.

Linkedin
Email