Anita Bakker

Als trainingsacteur/trainer legt Anita de focus op interactie middels levensechte simulaties. Ze kijkt met de deelnemers naar de effecten van hun gedrag op hun gesprekspartner(s). Hoe om te gaan met spannende dialogen, heftige emoties, moeilijke onderhandelingen of dominant gedrag zijn thema’s waarmee ze graag oefent.

In haar feedback is ze nuchter, humorvol en rechtstreeks. Ze kan bogen op een brede theoretische achtergrond die ze op heldere wijze verbindt aan de dagelijkse praktijk. Ze ziet het als een uitdaging om deelnemers uit te nodigen om te experimenteren met gedrag binnen een veilige oefensituatie. Hierdoor blijft het rollenspel laagdrempelig en kunnen deelnemers in alle vrijheid kijken naar eigen mogelijkheden om het gesprek meer impactvoller te laten zijn.

Website van Anita