Monique BRoekhoff

Monique combineert haar ervaring in Strategisch OmgevingsManagement met gedegen kennis van communicatie en gedrag. Als senior consultant ondersteunt zij organisaties bij complexe stakeholder- en omgevingsvraagstukken. Daarnaast geeft zij trainingen en treedt zij op als facilitator voor co-creatieprocessen en participatietrajecten.
Met energie, toewijding en humor slaagt Monique erin tegengestelde belangen bij elkaar te brengen, vertrouwen te herstellen en vastgelopen processen weer in beweging te krijgen. Zij zet haar expertise het liefst in voor sociale en veiligheidsvraagstukken, maar ze is ook goed thuis in andere domeinen.
Monique maakte kennis met de Mutual Gains aanpak en SOM tijdens een interimopdracht bij de hervorming van de nationale politie, waar onderhandelingen met de vakbond werden gevoerd. Haar achtergrond in de vakgebieden communicatie en gedrag bleken goed aan te sluiten bij het SOM-gedachtegoed en sinds 2015 werkt zij dan ook intensief samen met WesselinkVanZijst.
Vanuit de SOM Academie organiseert Monique leertrajecten voor organisaties zoals de gemeente Rotterdam en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij adviseerde onder andere over het bepalen van een gedragen peilbesluit voor het Hoogheemraadschap van Rijnland, over spanning in de Turks-Nederlandse samenleving in Delfshaven voor de politie, over probleemwijken in Hoorn en over het verbeteren van de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen (Wunderline).
monique.broekhoff@wesselinkvanzijst.nl
LinkedIn