Johanneke de Lint

Johanneke vertaalt inhoud en emotie naar ambitie, strategie en uitvoering. Ze is bestuurlijk sensitief en geïnteresseerd in samenwerkingsvraagstukken. In het bijzonder de samenwerking tussen organisaties en hun omgeving.

Haar werkwijze kenmerkt zich door oprechte betrokkenheid, openheid, betrouwbaarheid, een hands-on mentaliteit en een praktische vertaalslag. Altijd gedreven vanuit het maatschappelijke vraagstuk en met de realiteit van de dag als uitgangspunt. Johanneke is gespecialiseerd in stakeholderdialoog en werkt vanuit het Mutual Gains gedachtegoed.