Bianca Minnaard

Met haar multidisciplinaire achtergrond benadert Bianca (werkzaam bij VanWaarde) vraagstukken vanuit verschillende perspectieven en maakt ze verrassende verbindingen tussen mens, inhoud en proces.
Ze bijt zich graag vast in transitievraagstukken waarin verschillende disciplines met elkaar moeten gaan samenwerken. Door goed te luisteren en het gesprek aan te gaan, creëert ze inzicht in de belangen van partijen en doorgrondt ze wat nodig is om samen tot resultaat te komen.
Bianca werkt op dit moment als SOM adviseur bij het Havenbedrijf Rotterdam aan het project Container Exchange Route (CER).