Bianca boverhoff

Duurzaamheid en energie raakt alle partijen in de samenleving. Bianca biedt strategisch omgevingsmanagement met een focus op de transitie naar die duurzamere toekomst (energie, haven, overheid). Met een beheerste en doelgerichte aanpak werkt ze als belangenverbinder en strateeg aan het ‘hoe’.

Twintig jaar ervaring in de energiesector maken haar een strategisch en operationeel zwaargewicht. Ze gaf leiding aan lijn-, staf- en projectteams en was vanuit de verschillende rollen gesprekspartner op bestuurlijk en directieniveau binnen en buiten organisaties. De combinatie van kennis van bedrijfsonderdelen, markten (energielevering, holding, infra, warmte en koude, netbeheer) en de rollen die zij vervulde, hebben bijgedragen aan haar sectorbrede expertise op bestuurlijk, strategisch en operationeel niveau. Terugkerend thema in haar werk is strategisch stakeholdermanagement. Waterstof vormt een nieuw element in haar kennis van de energiemarkt.