Ard Hordijk

Als partner bij Synnervate begeleidt Ard verandertrajecten bij teams en organisaties. Hij ondersteunt vernieuwingen in de zorg, het onderwijs, het bedrijfsleven en bij de overheid.

Ard werkt vanuit het Mutual Gains en het Spiral Dynamics gedachtegoed met WesselinkVanZijst samen aan omgevingsvraagstukken, multi-stakeholder samenwerking en systemische transities. Thema’s als biodiversiteit, de energietransitie en sociale woningbouw zijn hem op het lijf geschreven en hij is gespecialiseerd in evaluatie en strategieontwikkeling. Op basis van grondige analyses biedt Ard reflectie aan leiders en organisaties die werken in een multi-stakeholder omgeving.