Antje Tenhaaf

Ik heb geleerd en ervaren dat oplossingen voor complexe opgaven in de mensen liggen die een belang hebben. Een belang omdat hun leef- of werkomgeving wordt beïnvloed of een belang vanuit hun functie. Hun belangen en kennis expliciet maken, verbinden en inzetten voor levensvatbare en duurzame oplossingen, is al bijna 25 jaar de kern van mijn werk. De opgave of het project zie ik als een gezamenlijke opgave. Dit lijkt vanzelfsprekender dan het in de praktijk is. De laatste 10 jaar werk ik vooral als strategisch omgevingsmanager bij grote projecten. Op dit moment bij het Havenbedrijf Rotterdam. Uit liefde voor ons vak draag ik bij aan onderzoek naar participatie bij grote projecten en heb ik meegewerkt aan trainingen, publicaties en webinars over cocreatie. Werken voor het algemeen belang is een bewuste keuze.