Amanda Beugeling

Ook al zijn onze maatschappelijke opgaven en vraagstukken complex, we moeten niet vergeten dat uiteindelijk alles draait om menselijk handelen. Amanda hecht veel waarde aan de persoon 'achter' de rol en heeft een scherp oog voor persoonlijk leiderschap in haar benadering van strategisch omgevingsmanagement.

Amanda is socioloog en politicoloog en volgde een deel van haar universitaire master ‘Conflictbeslechting en Bestuur' aan de Humboldt-Universität te Berlijn -waar de Mutual Gains Approach (MGA) een prominente plek innam. Als onderdeel van een minor conflictstudies verbleef ze in Syrië. Ze liep stage bij het Amsterdam Centre for Conflict Studies en werkte vervolgens voor de Dialogue Advisory Group in de wereld van de internationale conflictbemiddeling. Naast adviseur in het bedrijfsleven en de overheid werkt ze als coach voor individuen en als docent bestuurskunde, persoonlijk leiderschap en conflictresolutie aan onder andere de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht.