Mediation

Als er grote belangen op het spel staan, dan kan de spanning soms dermate oplopen, dat de interactie tussen partijen niet constructief meer is. Mediation kan dan uitkomst bieden. Mediation is één van de instrumenten voor conflicthantering die wij inzetten bij WesselinkVanZijst.

Bij mediation probeer je samen met andere(n)de onderlinge interactie (of communicatie) te verbeteren en vervolgens tot een oplossing te komen
onder begeleiding van een derde partij (de
mediator). De voordelen van mediation zijn onderzocht en beschreven. Het bespaart tijd en geld en in tegenstelling tot een gang naar de rechter houden partijen samen controle over de uitkomst en kan het publiekelijk uitvechten van conflicten voorkomen worden. Mediation kijkt naar het verleden, maar is vooral gericht op duurzame oplossingen voor de toekomst.

Wij zijn als mediators voornamelijk betrokken bij complexe maatschappelijke vraagstukken, waar in verschillende belangen een grote rol spelen. Vaak zijn hier meer dan twee partijen bij betrokken.

We richten ons op verschillende soorten mediation. In overheidsmediation gaat het over geschillen tussen bewoners, overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Bij interbestuurlijke of zogenoemde board room mediation bemiddelen we bij conflicten binnen of tussen bestuursorganen, zoals raden van bestuur of managementteams. Bij
internationale mediation betreft het geschillen bij internationale instellingen of conflicten die aan weerzijde van een grens grote groepen treft.

Ons werk strekt zich uit van formele mediation tot informele bemiddeling en proces-begeleiding. In formele mediation volgen wij de standaarden en richtlijnen van het MfN
en IMI met o.a. een getekende mediationovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst (VSO) wanneer partijen tot afspraken komen.

Bij beleidsbemiddelling is onze rol als bemiddelaar vrijer en zetten we veel instrumentarium uit het mediationvakgebied in. We zijn tevens actief als onafhankelijk procesbegeleiders. In deze rol vragen één of meerdere opdrachtgevers ons om complexe processen met veel belanghebbenden constructief, gelijkwaardig en efficiënt te begeleiden, conflicten te voorkomen en waar nodig tijdig te de-escaleren.

Vragen over mediation? Neem contact met ons op door te mailen naar annelies.claessens@wesselinkvanzijst.nl

Mediators bij WesselinkVanZijst:
(zie foto van links naar rechts) Stefan Szepesi, Annelies Claessens en Jeroen Medema

Mediation

Als er grote belangen op het spel staan, dan kan de spanning soms dermate oplopen, dat de interactie tussen partijen niet constructief meer is. Mediation kan dan uitkomst bieden. Mediation is één van de instrumenten voor conflicthantering die wij inzetten bij WesselinkVanZijst.

Bij mediation probeer je samen met andere(n)de onderlinge interactie (of communicatie) te verbeteren en vervolgens tot een oplossing te komen
onder begeleiding van een derde partij (de
mediator). De voordelen van mediation zijn onderzocht en beschreven. Het bespaart tijd en geld en in tegenstelling tot een gang naar de rechter houden partijen samen controle over de uitkomst en kan het publiekelijk uitvechten van conflicten voorkomen worden. Mediation kijkt naar het verleden, maar is vooral gericht op duurzame oplossingen voor de toekomst.

Wij zijn als mediators voornamelijk betrokken bij complexe maatschappelijke vraagstukken, waar in verschillende belangen een grote rol spelen. Vaak zijn hier meer dan twee partijen bij betrokken.

We richten ons op verschillende soorten mediation. In overheidsmediation gaat het over geschillen tussen bewoners, overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Bij interbestuurlijke of zogenoemde board room mediation bemiddelen we bij conflicten binnen of tussen bestuursorganen, zoals raden van bestuur of managementteams. Bij
internationale mediation betreft het geschillen bij internationale instellingen of conflicten die aan weerzijde van een grens grote groepen treft.

Ons werk strekt zich uit van formele mediation tot informele bemiddeling en proces-begeleiding. In formele mediation volgen wij de standaarden en richtlijnen van het MfN
en IMI met o.a. een getekende mediationovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst (VSO) wanneer partijen tot afspraken komen.

Bij beleidsbemiddelling is onze rol als bemiddelaar vrijer en zetten we veel instrumentarium uit het mediationvakgebied in. We zijn tevens actief als onafhankelijk procesbegeleiders. In deze rol vragen één of meerdere opdrachtgevers ons om complexe processen met veel belanghebbenden constructief, gelijkwaardig en efficiënt te begeleiden, conflicten te voorkomen en waar nodig tijdig te de-escaleren.

Vragen over mediation? Neem contact met ons op door te mailen naar annelies.claessens@wesselinkvanzijst.nl

Mediators bij WesselinkVanZijst:
(zie foto van links naar rechts) Stefan Szepesi, Annelies Claessens en Jeroen Medema