SOM ORGANISATIESCAN®

SOM ORGANISATIESCAN®
Wat heeft een organisatie nodig om op de juiste manier te kunnen samenwerken met stakeholders en de omgeving? Hoe 'omgevingssensitief' moet je zijn, en hoe werkt dat dan in de dagelijkse praktijk? De SOM OrganisatieScan laat zien wat er nodig is om het omgevingsmanagement van uw organisatie naar een hoger niveau te brengen.

De zeven SOM-factoren die daarbij onderzocht worden zijn:
1) gedeelde waarde/visie
2) strategie
3) organisatiestructuur
4) systemen
5) leiderschap
6) profielen
7) organisatiecompetenties

De SOM OrganisatieScan bestaat uit drie onderdelen:

1. Assessment (situatie 'as is')
We starten met een kick-off bijeenkomst waarin we de organisatie laten kennismaken met SOM en waarin we waardevolle input ophalen voor de scan. Op basis van desk research, een online survey en interviews met management en medewerkers brengen wij vervolgens in kaart wat het huidige niveau van omgevingsmanagement in de organisatie is, onderverdeeld naar de zeven SOM-factoren. De uitkomsten van het assessment worden tijdens een interactieve sessie gedeeld, zodat we deze kunnen aanscherpen en verrijken.

2. Ambitie (situatie 'to be')
Afhankelijk van uw branche en de huidige omstandigheden voor uw organisatie stellen we samen met u de ambitie vast: op welk niveau zou SOM op elk van de zeven factoren verankerd moeten zijn om uw organisatiedoelen te behalen? Door uw management en medewerkers hierbij te betrekken, zijn we er zeker van dat de ambitie realistisch is én op voldoende draagvlak kan rekenen.

3. Verbeterplan (van 'as is' naar 'to be')
Wij werken een verbeterplan uit, waarmee u en uw medewerkers in een samen vast te stellen periode werken aan een 'Built to Win' organisatie, waarin omgevingsmanagement sterk geprofessionaliseerd is. We leveren geen lijvig rapport op, maar een concreet en werkbaar stappenplan. We houden rekening met uw type organisatie en de organisatiecultuur. Onze kennis van veranderkunde zorgt ervoor dat de voorgestelde interventies bij uw organisatie passen en daarmee het gewenste effect hebben.