SOM Model

SOM Model
Het SOM-model geeft de stappen in een zorgvuldig omgevingsproces weer. Deze stappen komen terug in het Handboek Strategisch OmgevingsManagement en in alle SOM-trainingen.
Download het SOM-model hier

SOM-model