Game Omgevingswet

Game Omgevingswet
SERIOUS GAME OMGEVINGSWET ‘HARVERT’

“Het is november 2022. De nieuwe Omgevingswet is begin dit jaar ingevoerd. De gemeenteraad heeft in 2021 een Omgevingsvisie Harvert vastgesteld. Er wordt nu toegewerkt naar het maken van het Omgevingsplan voor heel de gemeente. Het Ontwerp Omgevingsplan Harvert wordt door het college open besproken met de bewoners en ondernemers om samen te komen tot concrete invulling.”

In de serious game Harvert werken partijen samen aan een integrale gebiedsopgave. De game start met belangrijke informatie over de wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Deelnemers stellen samen het Omgevingsplan voor Harvert vast. Daarna oefenen zij met de weerbarstige praktijk: het industrieterrein van Harvert wordt uitgebreid en er komt een nieuwe woonwijk. De (flinke!) uitdagingen die deze plannen met zich meebrengen, moeten worden opgelost op een manier die past binnen de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Al spelende leren de deelnemers welke mogelijkheden de Omgevingswet biedt voor het betrekken van belanghebbenden en hoe je daar bestuurlijk mee om kan gaan. Tegelijkertijd ervaren zij hoe ze met SOM meerwaarde kunnen creëren voor alle partijen en sneller tot consensus komen.

Dit interactieve en dynamische spel met 14 verschillende rollen is waardevol voor onder anderen bestuurders en medewerkers van overheden (provincie, gemeente, samenwerkingsverbanden, adviesdiensten als GGD, veiligheidsregio en omgevingsdienst), energie- en drinkwaterbedrijven en overige organisaties die belang hebben bij lokale en regionale ontwikkel- of transitieopgaven.