nl / en

SOM SET

SOM SET is de online stakeholder engagement toolbox, die WesselinkVanZijst heeft ontwikkeld. Nut en noodzaak van een goede SOM analyse wordt steeds weer duidelijk. Investeren in het begin betaalt zich dubbel en dwars terug.

Toch blijkt dat er in de praktijk vaak problemen zijn met:

  • Het (gezamenlijk) maken van een analyse.
  • Het toegankelijk maken van de analyse.
  • Het efficiënt gebruik maken van de informatie in een analyse in tabellen en overzichten.
  • Het bijhouden van de analyses en rapportages.

Deze inzichten zijn aanleiding geweest om op basis van al onze ervaring een online applicatie / software tool te maken die een oplossing biedt voor deze problemen.

SOM SET is een online tool. Deze kan vanaf een server op de organisatie draaien, maar wij bieden ook een hoogwaardig beveiligde, professioneel gehoste externe server aan. Het voordeel hiervan is dat interne en externe medewerkers, 24/7, tegelijk met de SOM SET kunnen werken. Online verslagen invoeren of een dossier raadplegen vanaf je telefoon, het kan allemaal.

SOM SET biedt steeds in één oogopslag overzicht. Wat is er gewijzigd, door wie, wanneer? Voor directie en programmamanagers cruciale informatie. Maar ook voor de projectleiders en medewerkers biedt de SOM SET onmisbaar overzicht. Per project is direct zichtbaar welke issues en stakeholders aandacht vragen. Met stoplichtkleuren wordt de ernst van de situatie aangegeven. Hieruit kan worden afgeleid welke actie nodig is. Hiervoor kunnen afspraken worden gemaakt via de outlook kalender en kunnen taken worden toebedeeld.

De input wordt niet alleen gebruikt voor de issue- en stakeholder analyses, maar wordt automatisch ook verwerkt in een belangenmatrix, een spanningsbarometer en een zienswijzeverwachting. Alle producten kunnen worden opgeslagen als Word/Excel en pdf.

Voor nadere informatie zie www.somset.nl