Canvas Omgevingsmanagement

Canvas Omgevingsmanagement
Met het Canvas Omgevingsmanagement (Thijs Kraassenberg, Johanneke de Lint en Roelof Benthem; Kluwer 2017) werk je samen met teamgenoten, collega’s en management aan een professionele start van een omgevingsproces. Zo worden verrassingen en misverstanden voorkomen en wordt de kans op succes aanzienlijk vergroot.


Het boek biedt stappen, voorbeelden en handvatten om zelf in een werksessie een canvas te vullen: het hele omgevingsplan op één overzichtelijke poster.

Samenvatting

Dit boek is bedoeld voor iedere professional die zijn omgeving serieus neemt. Denk bijvoorbeeld aan een projectleider, programmamanager, procesregisseur, communicatiemanager, kwartiermaker of natuurlijk een omgevingsmanager. Mensen die werken aan een initiatief dat sterk verbonden is met de omgeving.

In tijden van nepnieuws, een gedigitaliseerde samenleving, groeiend wantrouwen in instituties en allerlei bewegingen van onderop ... is er dan nog sprake van een toegevoegde waarde van omgevingsmanagement?

In dit boek werken de auteurs uit op welke manier professioneel omgevingsmanagement juist in deze tijd vorm moet krijgen. Ze doen dit aan de hand van allerlei in het oog springende voorbeelden uit de wereld van de zorg, overheid, energie en de bouw.

'Canvas Omgevingsmanagement' biedt teams en organisaties een praktisch hulpmiddel om het omgevingsmanagement bij de start van een opgave samen in te richten. Met het canvas ben je beter voorbereid op de nieuwe Omgevingswet: het zorgt ervoor dat je gestructureerd met elkaar het gesprek aangaat over de wijze waarop je in jouw project met stakeholders om wilt gaan. Welke verantwoordelijkheden je hiermee aangaat en wat dat betekent voor het verder inrichten van het omgevingsproces.
Boek kopen