Bestel nu: Handboek Strategisch Omgevings
Management 2.0

Bestel

Meer handelings-perspectief voor de omgevingsprofessional

Boek SOM 2
Paperback | November 2022 | ISBN 9789024449682 | 1e druk | 401 blz.

Het volledig vernieuwde Handboek Strategisch OmgevingsManagement 2.0 staat vol met concrete handvatten voor het omgaan met tegenstellingen in de complexe omgeving. Met dit boek krijgen omgevingsprofessionals, projectleiders, managers en bestuurders het houvast wat ze nodig hebben.
WvZ visual

Mutual Gains verrijkt

In zowel de onderliggende visie als in de aanpak heeft Marc het omgaan met vertrouwen, macht en complexiteit verder uitgewerkt en daarmee het Mutual Gains gedachtegoed verrijkt en verdiept.

Mutual Gains verrijkt

In zowel de onderliggende visie als in de aanpak heeft Marc het omgaan met vertrouwen, macht en complexiteit verder uitgewerkt en daarmee het Mutual Gains gedachtegoed verrijkt en verdiept.
WvZ visual

Omgevingswet proof

En omdat het Handboek ook uitgebreid in gaat op de verankering van SOM in de organisatie, inclusief de ontwikkeling van het benodigde leiderschap en vaardigheden, is dit boek hét boek om professionals en organisaties Omgevingswet-proof te maken.

Inhoud
Het Handboek bestaat uit vier bouwstenen en 10 interviews met professionals. De bouwstenen zijn: werken vanuit een visie, werken met de SOM-cirkel, Leiderschap en SOM-vaardigheden, en Verankering van SOM. Een sneak peak naar twee van de interviews vind je hieronder.
Green arrow

het Handboek 2.0 is af!

"Het moest er komen, want de vraagstukken van nu zijn complexer dan ooit. Meer dan ooit is gedachtegoed nodig dat ons helpt bij de aanpak van deze vraagstukken, bij het ondersteunen van de maatschappelijke dialoog.
Er zijn nieuwe hoofdstukken over vertrouwen, macht, spanning en complexiteit. De SOM-methode heeft meer body gekregen; er is meer aandacht voor leiderschap en SOM als organisatiecompetentie. De praktijk en alle daarin opgedane inzichtenzijn gevat in een kaft. Het moest eruit, het is eruit!" - Marc Wesselink