Disclaimer

Aan de informatie op deze website, of in enige link naar websites van derden of andere externe bronnen, kunnen geen rechten worden ontleend. WesselinkVanZijst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. De informatie die is opgenomen in documenten op deze website of anderszins geproduceerd door WesselinkVanZijst is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor het is vervaardigd. Indien je niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door WesselinkVanZijst. Je wordt verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij info@wesselinkvanzijst.nl. Een derde, hij of zij die niet de geadresseerde is, kan geen rechten ontlenen aan de documenten, tenzij na schriftelijke toestemming door WesselinkVanZijst.