nl / en

Zuidas/Zuidasdok

De Zuidas in Amsterdam ontwikkelt zich in rap tempo tot een nieuwe stadswijk van Amsterdam met een hoogstedelijke mix van appartementsgebouwen en hoofdkantoren van vooraanstaande bedrijven in de dienstverlening. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken wordt ook fors geïnvesteerd in de bereikbaarheid van het gebied, zowel per auto als per OV (trein, metro, tram en bus). Door de A10 Zuid in tunnels onder de grond te brengen, ontstaat boven maaiveld de ruimte om meer sporen en ruimere perrons te faciliteren. Bovendien zal de Noord-Zuidlijn hier zijn eindpunt vinden. Het project Zuidasdok gaat deze opgave realiseren, samen met aanneemcombinatie Zuidplus. Zowel de dienst Zuidas van de gemeente Amsterdam als de projectorganisatie Zuidasdok hebben eigen omgevingsmanagers in dienst.

Hans van Zijst is op 1 januari 2016 gestart als strategisch omgevingsmanager om met deze collega’s samen een eenduidige werkwijze door te voeren, waarbij van buiten naar binnen wordt gewerkt, met open oog voor de belangen van zeer diverse organisaties en van de bewoners. Tevens functioneert hij als raakvlakkenmanager tussen beide organisaties in geval van belangentegenstellingen tussen stedelijke ontwikkeling en realisatie van het Zuidasdok.