nl / en

N69/Grenscorridor

Het N69/Grenscorridor project gaat over het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid in de Grenscorridor. Al meer dan 35 jaar is het niet gelukt om tot overeenstemming te komen over de aanpak van deze problemen. Marc Wesselink ondersteunt het projectteam als procesbegeleider en Mutual Gains expert.

Er is gewerkt aan het bouwen van vertrouwen tussen de partijen in een proces dat onder grote tijdsdruk stond. In totaal ging het om meer dan 20 partijen in een gebied waarin veel issues spelen. Naast leefbaarheid en bereikbaarheid ging het om economie, recreatie, natuur, landschap en water(bergings)vraagstukken.

Na een zorgvuldig proces heeft de regio voor de optie Westparallel gekozen. Partijen hebben deze voorkeursvariant  uitgewerkt tot een gezamenlijk gebiedsakkoord. Hierin zijn nadere afspraken gemaakt over de uitvoering en financiën. Parallel hieraan heeft Gedeputeerde Staten van Brabant de formele inspraakprocedures gevolgd.  De Westparallel is een nieuwe weg tussen de N69 (Luikerweg) in Valkenswaard en de A67 bij Veldhoven.

Meer over de aanpak in het artikel: Nu al eenvoudig beter