nl / en

Maasvlakte 2

Voor Projectorganisatie Maasvlakte 2 heeft Marc Wesselink vier jaar lang de functie van Omgevingsmanager ingevuld. Eind 2005, nadat de Raad van State de Planologische Kernbeslissing (PKB) partieel had vernietigd was er behoefte aan een nieuwe koers in het omgevingsmanagement. Marc Wesselink had al tien jaar gebouwd aan het gedachtegoed van Strategisch OmgevingsManagement (SOM), maar had het nog niet in een dergelijk omgangrijk project integraal toegepast.

SOM als basis voor duurzame dialoog

Gestart is met de implementatie van SOM: met het maken van analyses van issues en stakeholders vanuit oprechte interesse in de belangen van die partijen. Door vroegtijdig de dialoog aan te gaan, ontstond ruimte voor overleg en het gezamenlijk zoeken naar creatieve oplossingen. Deze eerste successen vergrootten het vertrouwen in de aanpak, en daarmee groeide de overtuiging dat het oplossen van problemen én het bouwen van een duurzame relatie hand in hand kunnen gaan.

SOM heeft zijn huidige vorm gekregen in dit project en het heeft de ambitie; geen onverwachte inspraak, het herstellen van relaties en bouwen van een duurzame dialoog, meer dan waargemaakt. De inzichten en ervaringen zijn vastgelegd in het Handboek Strategisch OmgevingsManagement.

Links naar artikelen: