nl / en

Programma Hoogwaterbescherming (trainingen)

“Samen de waterkeringen op orde krijgen, die bij de Derde Toetsing zijn afgekeurd”. De openingszin van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) geeft de essentie van de opgave weer. Het programma is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen. Het programma heeft ruim 700 kilometer dijkversterking langs de zee en de rivieren tot doel. De uitvoering van het programma is grotendeels in handen van de 24 waterschappen. Elk jaar starten nieuwe projecten, die in drie fasen tot uitvoering van de opgave komen: planverkenning, planuitwerking en realisatie.

Veel waterschappen hanteren voor de organisatie van het projectteam voor het eerst het Integraal Projectmanagement (IPM-)model van Rijkswaterstaat. In dat model is er een expliciete rol voor de omgevingsmanager. Bij veel waterschappen is dit een nieuwe rol, waardoor de opleidingsbehoefte vrij groot is. HWBP voorziet in die behoefte met basistrainingen voor hele IPM-teams en verdiepingstrainingen voor de omgevingsmanagers.

Sinds november 2013 verzorgt WesselinkVanZijst de beide opleidingen. Inmiddels heeft WesselinkVanZijst ruim 100 medewerkers van waterschappen getraind in de basisbeginselen van Strategisch Omgevingsmanagement. Ruim 40 van hen kregen een verdiepingstraining. Speciaal voor die training ontwikkelden wij de simulatie Rijnborcherdijk, waarin meerdere aspecten van de dijkversterkingsopgave zijn samen gebracht in één game.

In het verlengde van de trainingen organiseert WesselinkVanZijst terugkomdagen en coachen wij individuele omgevingsmanagers.