nl / en

Blankenburgverbinding

Om de verkeersdruk op de Ring Rotterdam te verminderen besloten rijk en regio om een nieuwe westelijke oeververbinding te realiseren tussen de A20 op de noordoever en de A15 op de zuidoever. Na een intensief proces met twee opties, de Oranjetunnel bij Hoek van Holland en de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen, kozen de bestuurders voor de laatste optie.  Hans van Zijst heeft van 2011 tot 2015 als senior adviseur omgevingsmanagement het projectteam van Rijkswaterstaat bijgestaan in de interactie met externe en interne stakeholders. In die periode heeft hij onder meer drie bestuursovereenkomsten met andere overheden voorbereid en geadviseerd over het participatietraject rond de uitwerking van de voorkeursoptie. De opdracht is beëindigd bij het afronden van het Ontwerp-Tracébesluit.

Tegelijkertijd heeft Hans in opdracht van de toenmalige Stadsregio Rotterdam (inmiddels MRDH) geadviseerd over het gebiedsproces voor de flankerende projecten, mogelijk gemaakt door bijdragen van het rijk, de regio en lokale partners. Hij onderhandelde tussen de betrokken partijen en schreef de bestuurlijke overeenkomst,  waarmee het flankerende programma en de bijbehorende financiering werd vastgesteld.  Dat tegelijkertijd voor Rijkswaterstaat en voor de regiopartners kon worden gewerkt geeft aan hoe WesselinkVanZijst in staat is om onafhankelijk te opereren binnen transparante afspraken met opdrachtgevers.