nl / en

Projecten

Zuidas/Zuidasdok

De Zuidas in Amsterdam ontwikkelt zich in rap tempo tot een nieuwe stadswijk van Amsterdam met een hoogstedelijke mix van appartementsgebouwen en hoofdkantoren van vooraanstaande bedrijven in de dienstverlening. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken wordt ook fors geïnvesteerd in de bereikbaarheid van het gebied, zowel per auto als per OV (trein, metro, tram en […]

Lees meer

Blankenburgverbinding

Om de verkeersdruk op de Ring Rotterdam te verminderen besloten rijk en regio om een nieuwe westelijke oeververbinding te realiseren tussen de A20 op de noordoever en de A15 op de zuidoever. Na een intensief proces met twee opties, de Oranjetunnel bij Hoek van Holland en de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen, kozen de bestuurders voor de […]

Lees meer

Beleidsveranderingen bij ministeries

Voor diverse ministeries ondersteunen wij reorganisaties, beleidsveranderopgaven en onderhandelingen met onze expertise op het gebied van onderhandelen en belangenmanagement.

Lees meer

N69/Grenscorridor

Het N69 / Grenscorridor project gaat over het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid in de Grenscorridor. Al meer dan 35 jaar is het niet gelukt om tot overeenstemming te komen over de aanpak van deze problemen.

Lees meer

Programma Hoogwaterbescherming (trainingen)

“Samen de waterkeringen op orde krijgen, die bij de Derde Toetsing zijn afgekeurd”.

Lees meer

A4 Delft-Schiedam

Is er nog toekomst voor een project waarover meer dan 40 jaar wordt gesteggeld? Of moet je constateren dat een project dat zo lang niet geslaagd is, blijkbaar geen levensvatbaar idee is?

Lees meer

Maasvlakte 2

Voor Projectorganisatie Maasvlakte 2 heeft Marc Wesselink vier jaar lang de functie van Omgevingsmanager ingevuld. Eind 2005, nadat de Raad van State de Planologische Kernbeslissing (PKB) partieel had vernietigd was er behoefte aan een nieuwe koers in het omgevingsmanagement.

Lees meer
Wesselink van Zijst

Project Olie en Gas

Olie- en gasactiviteiten zijn zichtbaar in Nederland. Offshore platformen worden dichter bij de kust geplaatst waardoor ze zichtbaarder worden vanaf land.

Lees meer