nl / en

Zienswijzetabel met redeneerlijnen

WesselinkVanZijst maakt regelmatig overzichten van alle zienswijzen die omgevingspartijen hebben ten aanzien van alle of prioritaire issues in een project of veranderopgave. Deze tabel biedt overzicht van alle argumenten van derden ten aanzien van deze issues en bevat de redeneerlijnen vanuit het belang van de veranderopgave. In de zienswijzetabel kunnen de acties die vanuit het project of de opgave wenselijk zijn, worden opgenomen, voorzien van ‘door wie’ en ‘wanneer’. De zienswijzetabel is te beschouwen als de agenda van de omgevingsgesprekken. Het biedt interne opdrachtgevers en bestuurders op elk willekeurig moment een actueel inzicht in de stand van zaken.