nl / en

Verankering MGA en SOM in uw organisatie

Steeds meer organisaties merken dat de dialoog met de omgeving te wensen over laat, belangenbehartiging niet het gewenste effect oplevert en dit op korte termijn leidt tot vertraging in projecten en budgetoverschrijdingen. Meer op (middel) lange termijn komt het imago en zelfs het voortbestaan van de organisatie in het geding. Dit is niet op te lossen met een Q&A of een communicatie of omgevingsmanagementtraining alleen. Het vraagt om het verankeren van professioneel belangenmanagement in de organisatie. WesselinkVanZijst heeft hiervoor een aanpak ontwikkeld. Deze omvat diagnose tools, een SOM organisatiescan (de SOM Built to Win Staircase) en een SOM Verankerplan.