nl / en

WesselinkVanZijst: Sterk in professioneel belangenmanagement

WesselinkVanZijst hanteert een aanpak voor professioneel belangenmanagement die door Marc Wesselink is ontwikkeld: Strategisch OmgevingsManagement (SOM). Deze bestaat uit vier elementen:

  1. Werken vanuit een visie: de Mutual Gains Aanpak, door Fisher en Ury in hun boek ‘Getting to Yes’ gepresenteerd aan het grote publiek en de filosofie achter professioneel belangenmanagement. Het verschil tussen standpunt en belang, en oprechte interesse in belangen van anderen zijn elementen uit deze filosofie.
  2. De SOM-methode die planmatig proactief werken mogelijk maakt. Deze methode werkt aan het oplossen van problemen en het gelijktijdig bouwen van een duurzame relatie.
  3. Het trainen van vaardigheden die nodig zijn om vanuit de visie en met de methode te kunnen werken.
  4. Het borgen van SOM in de organisatie om er voor te zorgen dat de omgevingsmanagement in de organisatie de juiste aandacht krijgt en houdt.

WesselinkVanZijst adviseert opdrachtgevers over de inzet van deze vier elementen in hun project, programma, veranderopgave of organisatie. Met als gevolg: meer draagvlak (intern en extern) voor de verandering, minder kosten vanwege betere implementatie en vermeden proceskosten en -wellicht het belangrijkst- tijdwinst.