nl / en

Onderhandelingen

WesselinkVanZijst heeft veel ervaring met onderhandelingen op basis van belangen. In toenemende mate worden wij ingeschakeld door één van de partijen in een onderhandeling, of door alle partijen samen, om leiding te geven aan het proces, bij te dragen aan het genereren van oplossingsrichtingen of om de uitkomsten van het proces op een voor alle partijen aanvaardbare wijze op te schrijven. Zo schreven wij in de afgelopen jaren verschillende bestuurlijke overeenkomsten en redigeerden wij beslisdocumenten. Recent adviseerden wij verschillende organisaties in de publieke sector in hun onderhandelingen met bonden en ondernemingsraden over arbeidsvoorwaarden.

Pakketonderhandelingen

Een van de producten die hoort bij onderhandelingen, is de pakketonderhandeling. Vaak zijn bij onderhandelingen verschillende onderwerpen onderling afhankelijk, bijvoorbeeld omdat het geld maar aan één doel kan worden uitgegeven, of omdat een gebied maar één functie tegelijk kan hebben. In dergelijke afwegingsprocessen zijn pakketonderhandelingen een nuttig instrument. Per onderwerp worden de mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht en onderling vergeleken op basis van de inbreng van de betrokken stakeholders. Door verschillende pakketten tegen elkaar af te wegen wordt uiteindelijk het pakket met het meeste draagvlak gevonden.