nl / en

Onafhankelijke voorzitters en facilitators

WesselinkVanZijst faciliteert bijeenkomsten uiteenlopend van algemene ronde tafels met stakeholders, tot bilaterale dialoogsessies rond een concreet probleem. Desgewenst nemen wij de voorbereiding, gespreksleiding, verslaglegging en voortgangsbewaking voor onze rekening.