nl / en

MGA-adviseurs, belangenmanagers, reputatiemanagers

WesselinkVanZijst heeft senior, medior en junior adviseurs die vanuit het Mutual Gains gedachtegoed veranderopgaven aanpakken. Een aanpak die gebaseerd is op het met elkaar in overeenstemming brengen van belangen, in plaats van standpunten. Op een manier die vertrouwen bouwt tussen de initiatiefnemer en de omgevingspartijen, binnen en buiten de eigen organisatie.

Of het nu gaat om het bereiken van het best denkbare resultaat, het grootste draagvlak in de omgeving, de minste risico’s voor het vervolg of de bescherming van de reputatie van de opdrachtgever, onze adviseurs weten zich raad met de uitdaging. Hun frisse kijk op uw omgeving zal u verwonderen. Hun analyse is niet gebaseerd op voor de hand liggende aannames, maar op feiten en verificatie van die feiten bij de omgevingspartijen zelf. Altijd op zoek naar het belang achter de meest recente tweet, of het laatste gehoorde standpunt. Gedegen, betrouwbaar en resultaatgericht.