nl / en

Issue- en stakeholderanalyse en stakeholdermanagement

Issue-analyse

WesselinkVanZijst levert issue-analyses, waarin de thema’s die opgelost dienen te worden als onderdeel van de gehele veranderopgave, grondig worden geanalyseerd aan de hand van verschillende aspecten. Wij kijken onder meer naar de complexiteit, de mediagevoeligheid en de uitlegbaarheid van issues. Dat leidt tot een issuedossier, waarin ook de argumenten van betrokken stakeholders worden opgenomen.  

 

Stakeholderanalyse

WesselinkVanZijst levert stakeholderanalyses, waarin voor elk van de issues die om oplossing vragen, wordt geïnventariseerd welke standpunten en belangen van de stakeholders aan de orde zijn. Door vanuit verschillende perspectieven naar stakeholders te kijken ontstaat een completer beeld van de omgeving. Wij besteden daarbij gericht aandacht aan aspecten als de emotie die een issue teweeg brengt bij deze stakeholder, de rol en aard van macht, de betrouwbaarheid van de stakeholder om vroegtijdig informatie te kunnen delen, en hun onderhandelingspositie. Dit leidt tot een stakeholderdossier, waarin ook de omgevingsstrategie wordt opgenomen, alsmede de historie van de bijeenkomsten en andere uitwisselingen met deze stakeholder.    

 

Stakeholdermanagement

WesselinkVanZijst ondersteunt opdrachtgevers in het managen van de relaties met alle stakeholders, zowel op project- of programmaniveau, als voor organisaties in het geheel. Op basis van de analyses en de aanstaande veranderopgaven staan wij organisaties bij in het vorm en inhoud geven aan de duurzame relatie met hun belangrijkste partners. Uit onze ervaring blijkt dat veel opdrachtgevers vaak met dezelfde partijen en mensen te maken hebben. Gedrag in het ene project heeft gevolgen voor de samenwerking in het volgende project. Daarom is er behoefte aan alliantievorming en aan een veel  integralere benadering van de relatie met omgevingspartijen, vanuit een hoger algemeen belang dan het huidige incident.