nl / en

Belangenmatrix

WesselinkvanZijst levert een belangenmatrix, waarin de informatie over issues en stakeholders met elkaar in verband wordt gebracht. De matrix visualiseert het speelveld, geeft daar waarde aan door de grootste problemen ook de grootste waarde te geven; niet op basis van wie het hardst roept, maar op basis van gedegen issue- en stakeholderanalyse.  De belangenmatrix is de basis voor de omgevingsstrategie per stakeholder of groep van stakeholders. Het is een onmisbare schakel in de opbouw van het omgevingsmanagement en een belangrijk managementinstrument in de richting van de interne opdrachtgever of bestuurder.