nl / en

Waterschap boekt succes met SOM

Meer dan tien jaar geleden liep de uitvoering van het peilbesluit in polder De Wijk spaak: veel tegengestelde belangen, onvoldoende bewijs dat de natuur niet geschaad zou worden en te hoge uitvoeringskosten. In 2015 startte het Hoogheemraadschap van Rijnland met Strategisch OmgevingsManagement om samen met de omgeving een peilbesluit voor te bereiden. Doel: een oplossing waarmee ieders belang gediend zou zijn.

WesselinkVanZijst begeleidde het SOM-proces en schreef er samen met opdrachtgever Rijnland een artikel over, dat in december 2017 in Het Waterschap verscheen. Lees hier hoe veehouders, siertelers, bewoners, hoogheemraadschap tot een oplossing met meerwaarde kwamen.