nl / en

Speel mee met Harvert, en oefen met de nieuwe Omgevingswet!

“Het is november 2021. De nieuwe Omgevingswet is begin dit jaar ingevoerd. De gemeenteraad heeft in 2020 een Omgevingsvisie Harvert vastgesteld. Er wordt nu toegewerkt naar het maken van het Omgevingsplan voor heel Harvert. Het Ontwerp Omgevingsplan Harvert wordt door het college open besproken met de bewoners en ondernemers van Harvert om samen te komen tot concrete invulling.” Zo begint de Serious Game ‘Harvert’, waarmee deelnemers kennis maken met de aanstaande veranderingen van de regels in het omgevingsrecht.

De game start met belangrijke informatie over de wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Hoe kunnen initiatiefnemers bijvoorbeeld draagvlak mobiliseren, zoals de wet van hen verwacht? En hoe kan een methodiek als Strategisch OmgevingsManagement (SOM) hen daarbij helpen? In de eerste ronde stellen de deelnemers samen het Omgevingsplan voor Harvert vast. En dan oefenen zij met de weerbarstige praktijk: het industrieterrein van Harvert wordt uitgebreid en er komt een nieuwe woonwijk. De (flinke!) uitdagingen die deze plannen met zich meebrengen, moeten worden opgelost op een manier die past binnen de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Al spelende leren de deelnemers welke mogelijkheden de Omgevingswet biedt voor het betrekken van belanghebbenden en hoe je daar bestuurlijk mee om kan gaan. Tegelijkertijd ervaren zij hoe ze met SOM meerwaarde kunnen creëren voor alle partijen, en daarmee sneller tot consensus komen.

Dit interactieve en dynamische spel is waardevol voor onder andere bestuurders en medewerkers van overheden (provincie, gemeente, samenwerkingsverbanden, adviesdiensten als GGD, veiligheidsregio en omgevingsdienst), energie- en drinkwaterbedrijven, en andere organisaties die belang hebben bij lokale en regionale ontwikkel- of transitieopgaven.

Harvert is ontwikkeld door WesselinkVanZijst in samenwerking met Driven by Values en Zita Consulting. Play the City tekende voor de speltechnische onderdelen. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk hebben hun inhoudelijke kennis ter beschikking gesteld en hebben medewerkers ingezet om enkele testen te doen. Door deze unieke samenwerking is een simulatie tot stand gekomen waarin zowel de nieuwe Omgevingswet als de inzet van SOM wordt ervaren.

Wilt u weten hoe u de game voor uw organisatie kunt inzetten? Stuur ons dan een e-mail.