nl / en

Publicatie: Joint Fact Finding

In menig SOM-traject is er sprake van spanning en onenigheid. Vaak gaat dit over botsende belangen, maar ook regelmatig over verschillende opvattingen over en interpretaties van de feiten. Of over onbekende feiten, die vanuit angst- of kans-perspectief op een bepaalde manier worden ingeschat, overschat of onderschat. Dit leidt dan weer tot rapportenoorlogen en wantrouwen; hetgeen dan weer leidt tot versterking van het conflict.

Gelukkig kan dit ook anders: met Joint Fact Finding (JFF). Onze collega Jeroen Medema schreef hierover een boekje, dat zowel het concept Joint Fact Finding beschrijft, als een stap-voor-stap benadering. De theorie van JFF wordt beschreven aan de hand van de casus ‘Evenemententerrein N1 in Amsterdam’.

Dit is het eerste boekje in een nieuwe serie van WesselinkVanZijst. Deze serie geeft meer inzicht in verschillende thema’s van ons vak, beschreven aan de hand van praktijkervaringen. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van nieuwe publicaties.

Wil je de digitale versie van deze publicatie ontvangen? Stuur ons dan een mailtje.