nl / en

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

WesselinkVanZijst heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een publicatie geschreven over de ervaringen met Strategisch Omgevingsmanagement in het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Aan de hand van een historische beschouwing van tien jaar PMR en vijf interviews met belangrijke spelers uit verschillende perioden wordt geschetst hoe de economische ontwikkeling van de Rotterdamse Haven hand-in-hand ging met de verbetering van de leefbaarheid in de regio Rijnmond. Bijzonder aandacht wordt besteed aan de totstandkoming van afspraken en de monitoring en borging van deze afspraken. Er worden lessen getrokken over de inzet van SOM, mede met het oog op de Omgevingswet die binnen afzienbare tijd van kracht wordt.

De publicatie is alleen digitaal beschikbaar, te downloaden van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/10/11/project-mainportontwikkeling-rotterdam.