nl / en

Maasvlakte: Kijkje in de keuken? Dat kan 18 april! Meld je nu aan

PMR (Project Mainport Rotterdam) Maasvlakte 2

Ruimte voor de toekomst, een kijkje in de keuken

Dinsdag 18 april 2017 | 12.00 tot 18.00 uur

LEF future centre, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht

U kunt zich tot 7 april aanmelden via een e-mail aan ln.mn1560926754einim1560926754@namt1560926754la.al1560926754leina1560926754d1560926754

De ontwikkeling van Maasvlakte 2 is veel meer dan alleen het opspuiten van nieuw haventerrein. Onder de noemer ‘Project Mainportontwikkeling Rotterdam’ (PMR) wordt met een diversiteit aan belanghebbenden een dubbele doelstelling gerealiseerd; verbetering van de economie en de leefomgeving.

De doelen van PMR lopen uiteen van versteviging van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven en duurzaam ruimtegebruik tot verbetering van het leefklimaat in de regio, vermindering van de milieubelasting en versterking van de natuurwaarden in de Voordelta. Natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven, overheden en het Havenbedrijf Rotterdam zijn vanuit het Convenant Visie en Vertrouwen uit 2008, al bijna 10 jaar met elkaar in gesprek over de dubbeldoelstelling. Lange adem, samen, visie en vertrouwen typeren het project PMR. Met elkaar hebben we de afgelopen 10 jaar nieuwe inzichten opgedaan, visies ontwikkeld en aangescherpt, grenzen verkend en soms verlegd, vertrouwen gegeven en gekregen,  PMR is een uniek project met voor alle betrokkenen waardevolle leermomenten. Het zou jammer zijn als die leermomenten exclusief zijn voorbehouden aan direct betrokkenen.

We nodigen u daarom uit voor een inspirerend kijkje in de keuken met thema’s als samenwerking, vertrouwen, monitoring en het creëren van maatschappelijk meerwaarde. Aanwezig zijn onder meer: Sybilla Dekker (voormalig minister VROM), Ronald Paul (Havenbedrijf Rotterdam) en Mark Frequin (Directeur-Generaal ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Programma

12.00-13.00 uur inloop met op verzoek een lunch

13.00-17.00 uur programma met onder meer Ronald Paul (COO Havenbedrijf Rotterdam), Sybilla Dekker (oud minister VROM en voorzitter Tafel van Borging) en Marc Frequin 
(Directeur-Generaal Bereikbaarheid ministerie IenM).

17.00-18.00 uur netwerkborrel

Na aanmelding ontvangt u het definitieve programma.

Werkt u aan gebiedsontwikkeling en transitieopgaven? Bent u bijvoorbeeld omgevingsmanager of gebiedsregisseur? Is de Omgevingswet of het MIRT uw kader? Meld u dan snel aan!

Graag tot ziens!