nl / en

Participatietraject Durgerdam wint de WOW-prijs!

Onze collega Tom den Boer begeleidde als onafhankelijk facilitator het participatietraject rondom de waterveiligheidsopgave langs de Durgerdammerdijk. Een bijzonder project waarbij burgers, bedrijven en drie overheden erin slaagden vertrouwen te herstellen en samen tot goede en integrale oplossingen te komen. Een SOM-resultaat ten voeten uit! Op 19 september jl. won het project de WOW-juryprijs van € 10.000,-.

WOW is een platform dat de samenwerking tussen (vaar)weg en waterbeheerders bij de Nederlandse overheid, havenbedrijven en drinkwaterbedrijven stimuleert, initieert en faciliteert. Bekijk hier het filmpje dat WOW over het project maakte: Bekijk hier het filmpje dat WOW over het project maakte.

Het Durgerdamse participatieproces won eerder dit jaar al de publieksprijs bij het Platform Omgevingsmanagement, waarvoor wij een paper inzonden over de omgevingsstrategie en uitvoering van het participatieproces: zie hier.