nl / en

Oprichting Lerend platform Energie en Omgeving (LEO)

Lerend Platform Energie en Omgeving

Lerend Platform Energie en Omgeving

Gisteren was een geslaagde bijeenkomst over Energie & Omgeving met veel bestuurders uit de energiesector en Minister Henk Kamp, met als resultaat de oprichting van het Lerend platform Energie & Omgeving (LEO). Zita van Aggelen heeft dit proces begeleid. Samen met de initiatiefnemers heeft dat geresulteerd in het oprichting van LEO; een platform waarbinnen kennis over Omgevingsmanagement in de energiesector wordt uitgewisseld. Het mooie hiervan is dat de grote en kleine(re) partijen zich hieraan verbonden hebben, omdat wij erin geloven dat deze elkaar allemaal nodig hebben om tot een energietransitie te komen.

Zie ook het persbericht