nl / en

SOM Professional en SOM Leiderschap afgerond

SOM Professional

SOM Professional en SOM Leiderschap Opleidingen

Op 24 mei jl. hebben 14 deelnemers de opleiding SOM Professional of SOM Leiderschap afgerond. In aanwezigheid van hun sponsoren (directie/management) hebben zij na 9 resp. 12 intensieve trainingsdagen hun certificaat in ontvangst genomen. De deelnemers waren afkomstig van Havenbedrijf Rotterdam, Liander, Gemeente Zaanstad, Gasunie, NAM, NS/Prorail, Ministerie van I en M, NS, TenneT en Hoogheemraadschap van Delfland.

We verwachten in het voorjaar van 2017 te starten met de 3e leergang van deze opleidingen.