nl / en

MGA Netwerk Event geeft positieve boost

Marc Wesselink en Hans van Zijst onderhouden al meer dan 20 jaar een intensieve samenwerking met het Consensus Building Institute (www.cbi.org). In juni waren 14 collega CBI-leden uit 10 landen bij ons te gast om enkele dagen aan intervisie en ontwikkeling van het gedachtegoed te werken. Wij zagen een unieke kans om MGA-experts uit de hele wereld in contact te brengen met professionals hier.

In samenwerking met het Nederlandse MGA Netwerk en het Public Mediation Programme van de Universiteit van Amsterdam organiseerden wij daarom op 12 juni het MGA Network Event. Doel van het event was van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Uit de reacties van deelnemers kunnen we opmaken dat dat gelukt is!

Inspiratie en inzichten delen

In het World Café kwamen vragen aan de orde als: Welke aspecten van de Mutual Gains Approach werken goed? Wanneer werkt MGA niet, wat zijn de grenzen van de aanpak? Welke aspecten van MGA vind je het moeilijkst om toe te passen?

De tafelgroepjes kwamen aan de hand van dit soort vragen tot waardevolle inzichten, zoals:

  • We moeten de kwaliteit van luisteren verder ontwikkelen. Vragen stellen als: ‘Kun je me meer vertellen? Wat zijn jouw veronderstellingen als je dat zegt? Onder welke voorwaarden is een oplossing voor jou wel bespreekbaar?
  • MGA vraagt om vertrouwelijkheid, nieuwsgierigheid, openheid, de wil om te delen en soms ook kwetsbaarheid.
  • Je kunt cultuurverschillen niet altijd goed inschatten, zeker niet als er (zoals tijdens het event) 10 nationaliteiten in een zaal zitten. Ga er dus vanuit dat iedereen de beste intenties heeft.
  • MGA vraagt om commitment van de eigen organisatie, te beginnen bij de directie.

Daarnaast werd van gedachten gewisseld over de rol van emoties, empathie en persoonlijke relaties. Ook de rol van taal kwam aan de orde: de waarde van storytelling en metaforen om partijen te stimuleren het perspectief van een ander te kunnen zien en begrijpen. En natuurlijk bekende zaken: dat je als facilitator meestal meer tijd kwijt bent aan interne dan aan externe stakeholders, dat de politieke dimensie vaak ongrijpbaar is, dat je soms moet dealen met grote ego’s… zeg maar al die extra complexe zaken die ons werk zo boeiend maken J.

In twee workshoprondes werden vervolgens thema’s verdiept zoals conflicthantering, democratie & participatie, formele besluitvorming & consensus bouwen, joint fact finding, vertrouwen bouwen, etc.

Nieuwe stimuleringsprijs: Frans Evers Award for MGA

Als kers op de taart werd tijdens het event een nieuwe stimuleringsprijs gepresenteerd: de Frans Evers Award for MGA. Vanaf 2020 wordt deze award, bestaande uit een ‘wisseltrofee’, jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich zichtbaar inspant voor MGA in Nederland. De winnaar ontvangt bovendien een geldbedrag van € 10.000,- dat hij of zij kan besteden aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied. Aan het einde van het jaar deelt de winnaar de opbrengst daarvan met vakgenoten. De prijs wordt gesponsord door WesselinkVanZijst, Antea Group en P2.

De Award is vernoemd naar Frans Evers, als eerbetoon voor de manier waarop hij de Mutual Gains Approach in de afgelopen decennia een prominente plek heeft gegeven in Nederland. Hier lees je er meer over. 

Win-win

 Marc Wesselink : “Ik hoop dat het MGA-event én de Frans Evers Award een goede ‘boost’ geven aan de ontwikkeling van het MGA-gedachtegoed in Nederland. We hebben immers nog heel wat te winnen met elkaar!”