nl / en

Masterclass Omgevingsmanagement bij Dijkwerkersdag 2019

Onder de titel “Wat weet die burger nou van dijken?” gaf Hans van Zijst gisteren een Masterclass Omgevingsmanagement tijdens de Dijkwerkersdag 2019 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Voor een gehoor van ruim 150 dijkwerkers die samen invulling geven aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), ging hij in op het wakker maken van slapende honden, het voorkomen van problemen bij meekoppelkansen en de rol van de omgevingsmanager in het van buiten naar binnen denken. Aan de hand van voorbeelden uit de WesselinkVanZijst-praktijk bij tien waterschappen met dijkopgaven illustreerde hij de kansen en mogelijkheden die er liggen voor moedige omgevingsmanagers die bereid zijn om voor maatschappelijke winstmaximalisatie te gaan. WesselinkVanZijst verzorgt sinds 2013 de trainingen omgevingsmanagement bij HWBP.