nl / en

LOMD Prijs voor het dijkversterkingsproject Durgerdam!

Het Platform OmgevingsManagement (POM) organiseert ieder jaar de Landelijke Omgevingsmanagement Dag (LOMD), met als doel kennis te delen en het vak verder te ontwikkelen. Er zijn plenaire sessies, interactieve workshops en diverse stands én een ‘call for papers’. Organisaties worden opgeroepen een artikel van max. 10 pagina’s te schrijven voor de categorie Omgevingsmanagement of De woedende burger.

WesselinkVanZijst won dit jaar beide nominaties van de vakjury in de categorie Omgevingsmanagement. En tijdens de LOMD op 27 juni jl. riep het publiek de paper over het dijkversterkingsproject Durgerdam uit tot winnaar!

Durgerdam is een monumentaal dorp onder de rook van Amsterdam met misschien wel het meest gefotografeerde stukje dijk van Nederland. De dijk is afgekeurd (HWBP) en moet worden versterkt. Bewoners vrezen verlies van uitzicht door dijkverhoging en komen in opstand. Omdat de situatie tot in de Tweede Kamer escaleert, wordt het dijkversterkingsproject begin 2017 stopgezet. Vanaf dat moment wordt gekozen voor een integrale aanpak, volgens de methodiek van Strategisch OmgevingsManagement (SOM) met WesselinkVanZijst.

Workshop participatieproces Durgerdam

Tom den Boer (WesselinkVanZijst) en opdrachtgever Linda van Oostrum (Hoogheemraadscahp Hollands Noorderkwartier) verzorgden bovendien ook een interactieve workshop. Deelnemers ontwierpen zelf een participatieproces voor Durgerdam. De uitkomsten werden vergeleken met het SOM-proces dat in werkelijkheid is doorlopen en dat nog steeds loopt.

De deelnemers waren unaniem enthousiast over de inhoud en de werkwijze van de workshop. Volgend jaar is WesselinkVanZijst dan ook zeker weer van de partij, met nieuwe papers en nieuwe praktijkworkshops!

Meer lezen?

Lees ons artikel over Durgerdam hier.

Lees ons andere genomineerde artikel over de Wunderline hier.

Meer informatie over de LOMD: www.omgevingsmanagementdag.nl