nl / en

Joint Fact Finding in de m.e.r.-praktijk

De betrouwbaarheid van m.e.r.-onderzoek staat regelmatig ter discussie. Vooral bij plannen en projecten waar de belangen en opvattingen sterk uiteenlopen. In die context is het eenzijdig vaststellen van uitgangspunten, rekenmodellen en data, vragen om conflicten met bewoners en natuur- en milieuorganisaties over de resultaten van het MER. Zijn die conflicten te voorkomen met joint fact finding? In dit artikel uit het Tijdschrift Milieu delen professionals, waaronder onze eigen Jeroen Medema, hun ervaringen.