nl / en

In memoriam Maartje Virardi – van de Hulsbeek

Wij zijn diep bedroefd over het heengaan van onze dierbare collega Maartje Virardi – van de Hulsbeek. Zij overleed deze week na een ongelijke strijd aan de gevolgen van een ernstige ziekte. In haar verliezen we een warme persoonlijkheid en een omgevingsmanager in hart en nieren. Zij haalde de buitenwereld van belanghebbenden naar binnen bij projecten en vertegenwoordigde hun belangen met grote bezieling.

Wij ontmoetten Maartje in 2005 bij het Havenbedrijf Rotterdam, waar Marc als extern adviseur werd toegevoegd aan de Projectorganisatie Maasvlakte 2. Marc: “Zij is heel belangrijk voor mij geweest. Voor mij als mens en als professional. De lessen die Maartje aan stakeholders en collega’s voor hield, moest ik mijzelf ook aantrekken. Maartje stond voor oprechtheid en zorgvuldigheid. In de intensieve samenwerking tussen Maartje en mij was zij het kompas en degene die grenzen stelde”. Hans kwam in de zomer van 2007 ook bij dit SOM-team en werkte met Maartje aan de relatie met de natuur- en milieuorganisaties in de aanloop naar de Tafel van Borging, het monitoringsoverleg voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam.

Na haar vertrek bij het Havenbedrijf in 2012 ging zij aan de slag bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Mede door haar passie voor het vakgebied en haar diepgewortelde geloof in de Mutual Gains Approach zorgde zij voor een mensgerichte benadering van belanghebbenden, met name voor de hoogwaterbeschermingsopgave van de Markermeerdijken. Hans: “Wat mij in dit project opviel was de manier waarop zij in die technische omgeving van planologen, civiel ingenieurs en aannemers consequent bleef staan voor de sociale dimensie van zo’n dijkversterking; de impact op bewoners; de impact op de leefomgeving. Zij had een goede en open relatie met belanghebbenden die doorgaans door collega’s en bestuurders als hindermacht werden ervaren.”

In 2015 stapte Maartje over naar het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Daar werkte zij onder meer als omgevingsmanager aan de verkenning van het HWBP-project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. Zij belde ons om het hele projectteam de taal van Mutual Gains en SOM te komen bijbrengen. Hans: “Zij was er trots op dat het hele team er was in die vergaderboerderij langs de Hollandse IJssel. Het bevestigde voor haar dat in deze opgave omgevingsmanagement serieus genomen zou gaan worden. Later kwam ze er nog wel eens op terug hoe belangrijk die gemeenschappelijke taal is geweest in het vervolg van KIJK.”

Haar laatste SOM-opdracht was bij de luchthaven Rotterdam Den Haag, waarover ze tot vlak voor haar overlijden nog via Linked-In berichten doorstuurde over het effect van de Corona-maatregelen op de luchthaven.

Marc: “Maartjes aanpak van omgevingsmanagement was heel bijzonder. Heel mensgericht, gebruik makend van informatie en analyses die ze wel nodig vond (maar waar ze minder van hield), was haar balans tussen hoofd, hart en handen uniek. Hoe dan ook met een heel groot hart.”

Wij wensen Frank, Matteo, Dario, familie en vrienden veel sterkte toe in het verwerken van dit verlies.

Marc Wesselink
Hans van Zijst