nl / en

In memoriam Léon de Caluwé

Tot groot verdriet hebben wij vernomen dat Léon de Caluwé is overleden. Veel te jong wat ons betreft. Marc Wesselink: “Léon was belangrijk voor mij persoonlijk en voor de ontwikkeling van het SOM gedachtegoed. Hij heeft me laten zien dat omgevingsmanagement voor een groot deel een veranderkundige opgave is. Dit heeft onder meer geleid tot  het toevoegen van de sociaal psychologische dimensie aan het gedachtegoed. Onder andere terug te vinden in de kleuren van het SOM-model”.

Wij wensen zijn gezin, familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Zie ook het rouwbericht van Twynstra Gudde.